Neuvova Vantaa -hanke

Neuvova Vantaa -hanke tuo yhteen matalan kynnyksen ohjausta antavia toimijoita kaupungin peruspalveluista ja monikulttuurisista järjestöistä.

Neuvova Vantaa -hankkeen tavoitteena on luoda ja pilotoida monitoimijainen vieraskielisten kaupunkilaisten neuvontatyöntekijöiden verkosto. Verkosto varmistaa, että vieraskieliset vantaalaiset saavat matalalla kynnyksellä sisällöllisesti yhtenäistä, oikeaa sekä ajantasaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta.

Kenelle? Asiakkaitamme ovat kaikki vieraskielisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät Vantaalla.

Miksi? Tuemme vieraskielisten kaupunkilaisten palvelujen sujuvuutta ja ohjaus- ja neuvontatyötä tekeviä.

Miten?

  • Verkostoyhteistyötä edistämällä ja vahvistamalla.
  • Tietoa ja tukea tarjoamalla.
  • Koulutuksia ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia järjestämällä.
  • Aktiivista ja saavutettavaa viestintää tekemällä.

Tilaa Neuvova Vantaa -uutiskirje!

Uutiskirjeessä kerromme hankkeen etenemisestä, tiedotamme ajankohtaisista koulutuksista ja osallistumismahdollisuuksista sekä jaamme kuulumisia vieraskielisten ohjaus- ja neuvontatyön kentältä.