Kotoutuminen

Maahanmuuttajapalvelut, Vantaan kaupunki 

Maahanmuuttajapalvelut tukee vantaalaisia maahanmuuttajia alkuvaiheen kotoutumisessa. Tukimuotoina ovat muun muassa sosiaaliohjaus, psykososiaalinen tuki ja työllistymisen tukeminen.

Maahanmuuttajapalvelujen yksikkö työskentelee pääasiassa pakolaisten, ihmiskaupan uhrien sekä erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien, kuten pitkäaikaissairaiden, vammaisten, perhevapaalla olevien ja ikäihmisten kanssa. Maahanmuuttajapalvelut tarjoaa myös jälkihuoltopalveluita ilman huoltajaa maahan tulleille 18-24-vuotiaille nuorille. Yksikkö vastaa myös paperittomien sosiaalityöstä ja tarvittaessa hätämajoituksesta.

Alkukartoituksen pyytäminen

Maahanmuuttajapalveluiden tekemä alkukartoitus on suunnattu niille vantaalaisille kotoutujille, jotka ovat perhevapaalla, opiskelijoita, eläkkeellä, työssä tai saavat toimeentulotukea Kelasta eivätkä ole työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaita.

Alkukartoitusta voi pyytää täyttämällä yhteydenottopyyntölomakkeen, sähköpostitse osoitteesta maahanmuuttajapalvelut@vantaa.fi tai soittamalla maahanmuuttajapalveluiden sosiaaliohjaajalle numeroon 040 847 3203. TE-toimisto puolestaan tekee alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman uudelle maahanmuuttajalle, joka on työtön ja suuntaamassa työmarkkinoille.

Ohjausta ja neuvontaa annetaan:

  • sosiaali- ja terveyspalvelut
  • arjen hallinta
  • kurssit, koulutukset ja työ
  • asuminen
  • harrastukset, kerhot ja leiritoiminta
  • järjestö- ja vapaaehtoistyö


Uudet ja ilman ajanvarausta asioivat asiakkaat:

Vernissakatu 8 C, 1.krs.

Ajanvarausasiakkaat:

Vernissakatu 6, 2. krs


Yhteystiedot:

maahanmuuttajapalvelut@vantaa.fi 

Johtava sosiaalityöntekijä Mari Kuronen-Hakkarainen, p. 040 505 3309, mari.kuronen-hakkarainen@vantaa.fi 

Johtava sosiaalityöntekijä Katja Hakala, p. 043 826 9109, katja.hakala@vantaa.fi 

Maahanmuuttajakoordinaattori, Ilona Korhonen, p. 043 827 0109, ilona.korhonen@vantaa.fi 


Neuvontaa eri kielillä (ma-pe klo 9-14):

Inge-Ly Rannu p. 040 847 3203, ingely.rannu2@vantaa.fi (viro, venäjä, suomi)

Irina Savelova p. 040 084 2353, irina.savelova@vantaa.fi (venäjä, suomi)

Jama Karshe, p. 040 832 3844, jama.karshe@vantaa.fi (somali, arabia, suomi)

Habiibo Mohamed, p. 050 302 4362, mohamed.habiibo@vantaa.fi (somali, suomi)

Lue lisää tästä linkistä!


Tsempataan! -hanke

Hankkeen tarkoitus on edistää maahanmuuttajien sosiaalista toimintakykyä, hyvinvointia, ja työllistymistä Vantaalla sekä kehittää tasavertaista kumppanuutta ja vastavuoroista toimintaa Vantaan kaupungin, muiden viranomaisten ja järjestöjen välillä. Hanke tarjoaa matalan kynnyksen monikielistä, asiakaslähtöistä ja kulttuurisensitiivistä asiakasneuvontaa ja tukee asiakkaitaan kaikissa elämäntilanteissa kannustaen siirtymään kohti työelämää ja/tai koulutusta.

Hanke toteutetaan neljän vantaalaisen järjestön yhteistyössä. Kohderyhmänä on yli 25-vuotiaat vantaalaiset maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset vantaalaiset, joiden heikko suomen kielen taito tai puutteellinen suomalaisen yhteiskunnan palvelujen tuntemus ovat hidastaneet palveluiden piiriin hakeutumista ja pääsemistä.


Vantaan venäläinen klubi 

Valeria (suomi, venäjä)

tsemppari@vvklubi.fi/044 948 9220


Hakunilan kansainvälinen yhdistys 

Abdul (arabia, ranska, suomi, englanti)

tsemppari@hakunila.org/044 493 2093


Sahan-seura 

Mubarak (somali, suomi)

tsemppari@sahanseura.net/045 2681 100


Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys 

Saed (somali, suomi)

saciidqeys@hotmail.com/045 1447 821


Tsempataan töihin! -hanke

Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien työllisyyttä edistävä kumppanuusverkosto Vantaan kaupungin, TE-palveluiden, maahanmuuttajajärjestöjen ja Sodexon kanssa. Maahanmuuttajajärjestöt tuovat hankkeeseen yhteydet asiakkaisiin, kulttuurisen erityisosaamisensa sekä omakielisen ohjauksen. Lisäksi järjestöt toimivat koko hankkeen toiminnan alustana, saavutettavina matalan kynnyksen asiakaspalvelupisteinä.

Hankkeen tavoitteet ovat edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevien maahan muuttaneiden työllisyyttä ja kannustaa asiakkaita, erityisesti naisia, kohti työelämää positiivisen tsemppauksen kautta.


Henna Laakkonen
Projektipäällikkö
henna.laakkonen@vantaa.fi/040 1938397


Tiina Kentta
Hankesuunnittelija, Vantaan kaupunki
tiina.kentta@vantaa.fi/050 302 7426


Ida Kauria
Asiantuntija, Uudenmaan TE-toimisto
ida.kauria@te-toimisto.fi/02950 41341


Vantaan venäläinen klubi

Natalia (venäjä, suomi, englanti)

natalia.mozovko@vvklubi.fi/044 774 5089


Sahan-seura

Abdirahman (somali, arabia, suomi)

abdirahman.sugulle@sahanseura.net/045 145 3133


Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys

Hussein (somali, suomi)

ita-vantaa@somalikulttuuri.com/045 133 8124


Hakunilan kansainvälinen yhdistys

Bassam (arabia, englanti, suomi)

bassam.arslan@hakunila.org/050 466 8343


Lue lisää tästä linkistä!


Svensk integration i huvudstadsregionen
Ruotsinkielinen kotoutuminen pääkaupunkiseudulla
Integrating in Swedish in the Capital Region

Luckan on kaikille avoin suomenruotsalainen tiedotus- ja kulttuurikeskus. Luckan Integration tarjoaa ammattimaista neuvontaa, mentori-ohjelmia työpajoja ja tapahtumia. Luckan on myös ruotsinkielisen kotoutumisen asiantuntija pääkaupunkiseudulla. 

Luckan är finlandssvenska informations- och kulturcentret fyllt med aktiviteter för alla. Luckan Integration erbjuder professionell vägledning, mentorprogram och ordnar tillfällen att mötas och umgås. Vi är också experter på svensk integration i huvudstadsregionen.

Luckan is a Finland-Swedish Information and Culture Center open for all! Luckan Integration offers professional guidance, mentorship programmes, workshops and social gatherings. We also have special expertise on integrating in Swedish in the Capital Region.

We offer individual advisory appointments, free of charge, and open to all immigrants regardless of their residence permit or immigration status.
Languages: The service is available in English, Swedish, Finnish, Arabic and French.
Book an appointment through our booking system, or visit us during our drop-in times. You can also get advice by email.

Verkkosivut, web-sidor, website: https://integration.luckan.fi/guidance/

e-mail: integration@luckan.fi, phone: 040 485 9636


Näiden toimijoiden lisäksi useat Vantaalla toimivat monikulttuuriset järjestöt toimivat vantaalaisten asukkaiden kotoutumisen tukena.

Klikkaa tästä ja katso lista monikielisestä neuvonnasta järjestöissä!Sivun tietojen päivityspyynnöt sähköpostitse: neuvova@vantaa.fi