Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden palvelut, Vantaan kaupunki

Näistä palveluista löydät apua ja tukea mm. neuvola-asioissa, kun lapsi- tai nuori tarvitsee tukea, kun perheessä on kriisi , tarvitaan lastensuojelua tai perhe tarvitsee sosiaalipalveluja: 

Klikkaa ja lue lisää lapsiperheiden palveluista Vantaalla!

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Puh. 09 839 50085. Käyntiosoite: Vernissakatu 6, 4 krs.

 • Tukea lapsen kasvuun, kehitykseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä.
 • Apua lapsen käytökseen ja vanhempien jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä
 • Jos perheessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi ja tuen tarve on pitkäaikainen
 • Kun perhe tarvitsee tukea, mutta ei tiedä keneen voi olla yhteydessä.

Verkkosivut: Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lastensuojelupalvelut

Kun epäilet lapsen tai nuoren tarvitsevan lastensuojelullista tukea, ota yhteyttä sosiaalityöntekijään.

 • Virka-aikana: Lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystys ma-pe 8-16 p. 09 839 33337
 • Virka-ajan ulkopuolella: sosiaali- ja kriisipäivystys, p. 09 8392 4005

Neuvolapalvelut

Neuvoloiden puhelinpalvelu: puh. 09 8392 5900, ma-pe klo 8-15.
Ajanvaraus äitiys- ja lastenneuvolaan sähköisen
Maisa-asiakasportaali kautta.

Moniku-palvelu

Moniku-palvelu on tarkoitettu kaikille monikielisille ja -kulttuurisille lapsiperheille. Kohderyhmänä ovat perheet, joissa puhutaan suomen, ruotsin tai saamen lisäksi tai sijaan jotain muuta kieltä. Palvelun piiriin ovat tervetulleita lasta odottavat vanhemmat ja perheet, joissa on alle vuoden ikäinen lapsi.

Moniku-käyntiin on varattu aikaa 60 minuuttia. Tarvittaessa varataan tulkki mukaan tapaamiseen. Vastaanoton aikana käydään läpi seuraavia aihealueita perheen tarpeiden mukaan:

 • vanhemmuus vieraassa kieli- ja kulttuuriympäristössä
 • oman äidinkielen käyttämisen tärkeys
 • varhainen vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä
 • digihyvinvointi lapsiperheessä
 • tarjolla olevat palvelut ja verkostot sekä niihin ohjautuminen

Perhe voi halutessaan tulla myös toiselle Moniku-käynnille. Moniku-ohjaajaan voi olla suoraan yhteydessä tai kertoa terveydenhoitajalle, lääkärille tai perheohjaajalle, että on kiinnostunut palvelusta. Tällä hetkellä palvelua on saatavissa Korson, Koivukylän, Hakunilan, Martinlaakson ja Myyrmäen neuvoloissa. Asiakkailla on myös mahdollisuus varata etävastaanotto.

Moniku-tapaaminen on tasavertainen ja luottamuksellinen kohtaaminen, jossa jaetaan tietoa ja kokemuksia sekä kannustetaan aktiiviseen vanhemmuuteen. Tavoitteena on yhteistyön ja palvelujen avulla tarjota perheille oikea-aikaista tukea. Moniku-palveluun voi tulla jo raskaana ollessaan. Palveluun voi hakeutua matalalla kynnyksellä.

Ajanvaraus ja yhteystiedot: 

040 516 1793

Korson, Koivukylän ja Hakunilan neuvolat:

040 516 7184

Perheoikeudelliset asiat

Perheoikeudellisten asioiden yksikkö palvelee muun muassa isyyden vahvistamista, äitiyden selvittämistä, lapsen huoltajuutta, lapsen asumista ja tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa sopimusasioissa.

Lisätietoja puh. 09 839 35716.  Käyntiosoite: Peltolantie 2 D, 2.krs, 01300 Vantaa. 

 • Lastenvalvojien puhelinneuvonta ti ja to klo 12-13.30
 • Ajanvaraus: p. 09 839 35716, ma klo 12.30-15.30, ti klo 8.30-10.00, ke klo 12.30-15.00, to klo 10.00-11.30 ja pe klo 8.30-11.30

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kun perhe tarvitsee apua arjen haasteellisissa tilanteissa, ota yhteyttä lapsiperheiden kotipalveluun. Avuntarpeen voi aiheuttaa esim. perhetilanne, lapsen syntymä, uupumus, sairaus, vamma tai jokin muu syy. 

Verkkosivut:  Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden avoimet kohtaamispaikat

Kohtaamispaikka on kaikille lapsiperheille tarkoitettu yhteinen tila, jonne on helppo ja mukava tulla. Kohtaamispaikkoja ovat esimerkiksi kaupungin avoimet päiväkodit ja asukaspuistot.

Kohtaamispaikassa voi tavata lapsiperheiden palveluiden lisäksi järjestöjen työntekijöitä sekä vapaaehtoisia. Toiminta on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Koivukylän avoin kohtaamispaikka

Koivukylässä toimiva avoin kohtaamispaikka on lapsiperheille tarkoitettu yhteinen tila, jonne on helppo ja mukava tulla. Kohtaamispaikassa voi tavata muita lapsia ja vanhempia, saada tukea ja apua sekä osallistua ohjattuun toimintaan tai vain viettää aikaa yhdessä lapsensa kanssa. 

Kohtaamispaikassa voi myös tavata kaupungin, seurakunnan ja järjestöjen työntekijöitä ja kysyä mieltä askarruttavista asioista. Kohtaamispaikassa toimii MLL:n lisäksi Vantaan kaupunki, Vantaan turvakoti ry, Monik Vantaa, Nicehearts, sekä SOS-lapsikylä. Ohjausta ja apua saa tulemalla paikalle tai ajanvarauksella.

Karsikkokuja 17, 1. kerros, Vantaa.

Toimintaan ja yhteistyöhön liittyen voi olla yhteydessä perhetoiminnan koordinaattoreihin:

Satu Aalto p. 044 901 2555, satu.aalto@mll.fi 
Karoliina Tukiainen p. 044 901 2554, karoliina.tukiainen@mll.fi 

tai

Perhetalotoiminnan päällikköön:

Susan Ihanainen p. 044 738 4672, susan.ihanainen@mll.fi 

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseen liittyen voi olla yhteydessä suunnittelijaan:
Reetta Kyyrö, reetta.kyyro@mll.fi 

Lisätietoja Koivukylän avimesta kohtaamispaikasta

Pakkalan Olkkari

Pakkalan Olkkariin ovat tervetulleita lapset yhdessä huoltajan kanssa. Olkkarissa voi osallistua ohjattuun toimintaan ja viettää aikaa yhdessä muiden perheiden kanssa. Pakkalan Olkkarissa on tarjolla muun muassa kynnyksetöntä puheterapian, kotouttamisen ja sosiaaliohjauksen palveluita aukioloaikoina.

Olkkarissa toimivat myös venäjän- ja englanninkieliset perhekerhot. Eri arkipäivinä tiloissa on tavattavissa eri alojen ammattilaisia ilman jonotusta, ajanvarausta tai lähetettä.

Illenpiha 6
01520 Vantaa
puh. 050 314 6308

Pakkalan Olkkari Facebookissa

Pikku Liito

Pikku Liito on alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempien, isovanhempien ja muiden läheisten yhteinen kohtaamispaikka. Voit ottaa mukaan omia eväitä ja lounasta, tilassa on käytettävissä mikroaaltouuni ja ruokailuvälineitä. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat suunnittelevat ja ohjaavat toimintaa yhdessä Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa. Toimintaa ideoidaan yhdessä kävijöiden kanssa: maalataan, askarrellaan, liikutaan, lauletaan ja leikitään arjesta iloiten. 

Lummetie 2 b, 01300 Vantaa

Avoinna arkisin tiistaina ja torstaina klo 9.00-12.00

Lue lisää tästä linkistä!

Vantaan osaamiskeskus

Vantaan osaamiskeskus neuvoo ja ohjaa vantaalaisia maahanmuuttajia osaamisen tunnistamisessa, kouluttautumisessa ja työnhaussa. Palveluihin kuuluvat muun muassa selkosuomenkieliset kartoitusjaksot, henkilökohtainen ohjaus ja osaamisen kehittäminen sekä erilaiset työllistymiseen liittyvät teemailtapäivät ja -kurssit. Vantaan osaamiskeskus tekee tiivistä yhteistyötä yritysten, järjestöjen ja maahanmuuttajien työllistymistä ja kouluttautumista edistävien tahojen kanssa.

Osaamiskeskus Vantaa.fi-sivulla

Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hanke

Hankkeessa edistetään vantaalaisten maahanmuuttajavanhempien kotoutumista ja työllistymistä. Kohderyhmänä ovat erityisesti kotiäidit ja ne vanhemmat, jotka ovat olleet pitkään poissa koulutuksesta ja työmarkkinoilta, ja joiden suomen kielen taito on heikko.

Kotiäideille ja vanhemmille on tarjolla muun muassa alkuopetukseen osallistumista, S2-opetusta, kulttuuri- ja yhteiskuntatietoutta, omaan alueeseen ja sen palveluihin tutustumista, henkilökohtaista ohjausta sekä tukea työhön ja koulutukseen hakemiseen. Lastenhoito on järjestetty osallistujille.

Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hankkeessa ovat mukana Careeria, Vantaan perusopetus ja Vantaan osaamiskeskus. 

Hankkeen yhteystiedot:

Vantaan osaamiskeskus:

Matleena Anttila
Projektikoordinaattori
matleena.anttila@vantaa.fi
040 480 7934

Vantaan perusopetus:

Pia Hakkari
Opetustoimen suunnittelija
pia.hakkari@vantaa.fi
040 562 6962

Careeria:

Minna Perokorpi-Sulin
Asiantuntija
minna.perokorpi-sulin@careeria.fi
040 672 1835

Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeen Facebook-sivu

Vantaan aikuisopiston suomen kielen äiti ja lapsi -kurssit

Vantaan aikuisopiston järjestämien kurssien kohderyhmänä ovat 0-3 -vuotiasta lasta kotona hoitavat vantaalaiset äidit. Kursseilla tarjotaan suomen kielen opetusta tasolla A1. Opetuksen pääpaino on suullisen kielitaidon ja arjen sanaston kehittämisessä. Ryhmä toimii avoimessa päiväkodissa tai kohtaamispaikassa, lapsille soveltuvassa tilassa. Lapsi voi olla mukana tai äiti voi halutessaan osallistua ilman lasta. Sisarukset saa ottaa mukaan.

Syksyn 2022 äiti ja lapsi -kurssit toteutetaan ajalla 12.9.-16.12.2022, ei opetusta syyslomalla vko 42.
Ilmoittautuminen verkossa osoitteessa: bit.ly/äitilapsi
Lisätietoa: anni.kalinainen@vantaa.fi / 043 825 0070

Hyvinvoivat maahanmuuttajanaiset (HyNa -hanke)

HyNa-hanke on Sahan-seura ry:n hanke, joka toimii STEA:n rahoituksella vuosina 2021-2023. Hankkeessa järjestetään toimintaa maahan muuttaneiden naisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja kotoutumisen tukemiseksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudulla asuvat yli 29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset naiset, jotka ovat työelämän ulkopuolella.

Hankkeessa järjestetään naisten omien tarpeiden mukaisesti ohjattua ryhmätoimintaa, avointa kohtaamispaikkatoimintaa, infotilaisuuksia, vertaisryhmätoimintaa ja yksilöohjausta. Toimintaan saa ottaa lapset mukaan, ja heille järjestetään omaa tekemistä naisten toiminnan ajaksi.

Hankkeessa toimivat ja lisätietoa:

Faadumo Nur, projektisuunnittelija
faadumo.nur@sahanseura.fi / +358 45 353 8354

Nia Raut, projektipäällikkö
nia.raut@sahanseura.fi / +358 45 353 8355


Sivun tietojen päivityspyynnöt: neuvova@vantaa.fi