Monikieliset materiaalit

Ymmärrä Suomea -videosarja 

Videosarja vastaa mm. kysymyksiin, miten suomalainen yhteiskunta toimii, mitä ihmisoikeudet ja demokratia tarkoittavat? Millainen on naisen asema Suomessa, miksi lapsia hoidetaan päiväkodeissa? Miksi veroja maksetaan, miten yhteiskunnallisiin asioihin voi vaikuttaa?

Videoista hyötyvät kaikki maahanmuuttajat, mutta erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomat henkilöt, joiden on vaikea saada vastaavaa tietoa muualta. Sarja on katsottavissa 14 eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi, venäjäksi, somaliksi, dariksi, kurmandziksi, soraniksi, viroksi, ranskaksi, tigrinjaksi, thaiksi ja kiinaksi.

Klikkaa tästä ja katso videot Kotona Suomessa -hankkeen YouTube-kanavalta!Tienoo.fi -sivusto

Yhteiset Lapsemme ry:n hankkeessa on kehitetty kotoutumista tukeva Tienoo.fi -mobiilisivusto. Sivusto on suunnattu hiljattain Suomeen tai uuteen kuntaan muuttaneille henkilöille, mutta myös maahanmuuttajien kanssa työskentelevät voivat hyödyntää sitä työnsä tukena.

Monikielinen Tienoo.fi auttaa maahan muuttaneita arjen asioissa. Käyttäjä saa sivuston kautta tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, toimintatavoista, palveluista sekä siitä, miten hyödyntää sovelluksia ja sivustoja liikkumisessa, asioinnissa ja uuden kielen opiskelussa. Sivustolta löytyvät esimerkiksi lähin kirjasto tai virasto, yhteystietoja erilaisiin harrastuksiin, neuvontapalveluita, suomen kielen pelejä sekä ohjevideoita arkeen ja digitaitoihin. Tienoo.fi-sivustoa voi käyttää tällä hetkellä: suomeksi, englanniksi, arabiaksi, dariksi, somaliksi, (Kongon) swahiliksi, espanjaksi ja ranskaksi.

Klikkaa tästä ja kokeile Tienoo.fi -sivustoa!


InfoFinland -palvelu

InfoFinlandista käyttäjä löytää luotettavaa, omakielistä tietoa Suomeen muuttamisesta, oleskeluluvista, työstä, opiskelusta, asumisesta, koulutuksesta, terveydestä, perheestä, vapaa-ajasta ja monesta eri aiheesta. Sisällöt on tuotettu yhteistyössä kuntien, valtion ja muiden tahojen kanssa. Sisältöjä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti.

InfoFinland on 12 kielinen verkkopalvelu Suomeen muuttaneille, muuttoa suunnitteleville ja maahanmuuttajia työssään palveleville viranomaisille. Palvelun kielet ovat: suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, ranska, somali, espanja, turkki, kiina, persia ja arabia. Kieliversiot ovat keskenään identtisiä. Vantaan sivuille on koottu hyödyllisiä käytännön ohjeita, yhteystietoja ja linkkejä lisätietoon.

Klikkaa tästä itsesi InfoFinland:in nettisivuille! 


Kotoutumisentukena.fi -sivusto

Kotoutumisentukena.fi on kotoutumista tukevien toimijoiden yhteistyön ja tiedonvaihdon väline, joka vahvistaa asiakasohjausta matalan kynnyksen toimintaan sekä tukee suunnittelu- ja koordinointityötä.

Verkkosivu on tarkoitettu kotoutumisen parissa työskentelevien ihmisten työn tueksi. Sivustolla voi hakea ja ilmoittaa maahan muuttaneille tarkoitetusta, matalan kynnyksen kotoutumista tukevasta toiminnasta sekä työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnatuista tapahtumista ja koulutuksista. Sivustolta saa ajankohtaista tietoa muilta alan toimijoilta ja osallistua kotoutumista tukevien toimijoiden yhteisöön.

Klikkaa tästä itsesi kototutumisentukena.fi -sivustolle!


Suomalaista peruskoulua esittelevät monikieliset videot

Teemme tulevaisuuden tekijöitä - peruskoulu on parasta! -hanke on julkaissut suomalaista peruskoulua käsitteleviä monikielisiä infovideoita. Hanke on Opetushallituksen rahoittama Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen viestintä- ja kehittämishanke, jonka tarkoituksena on lisätä huoltajien, päättäjien ja muiden kuntalaisten ymmärrystä nykymuotoisesta perusopetuksesta sekä kehittää perusopetuksen viestintää. Käytännössä näitä tavoitteita toteutetaan niin alueellisella kuin kuntien yhteiselläkin viestintä- ja kehittämistyöllä.

Neljä faktaa suomalaisesta peruskoulusta:

· suomeksi
· englanniksi
· venäjäksi
· arabiaksi
· somaliksi
· kurdiksi

Koulunkäynti on kodin ja koulun yhteistyötä:

· suomeksi
· englanniksi
· venäjäksi
· arabiaksi
· somaliksi
· kurdiksi