Muuta neuvontaa

Svensk integration i huvudstadsregionen
Ruotsinkielinen kotoutuminen pääkaupunkiseudulla
Integrating in Swedish in the Capital Region 

Luckan är finlandssvenska informations- och kulturcentret fyllt med aktiviteter för alla. Luckan Integration erbjuder professionell vägledning, mentorprogram och ordnar tillfällen att mötas och umgås. Vi är också experter på svensk integration i huvudstadsregionen.

Luckan on kaikille avoin suomenruotsalainen tiedotus- ja kulttuurikeskus. Luckan Integration tarjoaa ammattimaista neuvontaa, mentori-ohjelmia työpajoja ja tapahtumia. Luckan on myös ruotsinkielisen kotoutumisen asiantuntija pääkaupunkiseudulla.

Luckan is a Finland-Swedish Information and Culture Center open for all! Luckan Integration offers professional guidance, mentorship programmes, workshops and social gatherings. We also have special expertise on integrating in Swedish in the Capital Region.

We offer individual advisory appointments, free of charge, and open to all immigrants regardless of their residence permit or immigration status.

Languages: The service is available in English, Swedish, Finnish, Arabic and French.

Book an appointment through our booking system, or visit us during our drop-in times. You can also get advice by email.

Verkkosivut, web-sidor, website:  https://integration.luckan.fi/guidance/ 

e-mail:  integration@luckan.fi, phone: 040 485 9636


Uudenmaan etätuki - etätukea digiasiontiin antavien tahojen yhteystiedot.