PALVELUMME

VERKOSTO

Lisäämme eri toimijoiden välistä tunnettuutta, luottamusta ja tietotaidon jakoa luomalla neuvonta-asiantuntijoiden verkoston.

BACK OFFICE

Tarjoamme suoran tukilinjan järjestöjen ja kunnan työntekijöille ja luomme palvelukartan ohjaustyön avuksi.

KOULUTUS

Tuemme ohjaajien ammatillista osaamista tarjoamalla monipuolisia koulutuksia eri teemoista.

TIETO

Edistämme monikielisen tiedon tuottamista sekä sen saatavuutta ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien tueksi.