Vaikuttaminen ja osallisuus

Osallisuuspalvelut

Vantaalla tarjotaan asukkaille monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Aasukasosallisuus on vuoropuhelua kunnan ja asukkaan välillä, aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa lähiympäristöön ja kunnan päätöksiin. Osallisuuspalveluiden tehtävänä on koordinoida ja kehittää osallisuustyötä Vantaalla.

Kielotie 20 C 4krs, 01300 Vantaa
Osallisuuskoordinaattoreiden yhteystiedot

Osallistuvavantaa.fi - osallistu kotisohvaltasi!

Tietoa ajankohtaisista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista löydät Vantaan kaupungin osallistuvavantaa.fi -verkkosivulta. Sivustolla voit seurata ja osallistua kaupungin hankkeiden ja projektien suunnitteluun. Voit vastata kyselyihin, osallistua keskusteluihin ja seurata sinua kiinnostavia aiheita.

Osallistuva budjetointi Vantaalla

Osallistuva budjetointi on asukkaiden väylä päättää kaupungin rahojen käytöstä tietyn summan osalta. Kyseessä on demokraattinen toimintatapa, jossa talouden päätösvaltaa hajautetaan alueen ihmisille. Vuonna 2021 käynnistyviät hankkeet Meidän Havukoski, Meidän Länsimäki ja Meidän Mikkola

Anna palautetta

Palautetta voi antaa kaupungin palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta palautepalvelussa

Tee kuntalaisaloite

Vantaa on mukana valtakunnallisessa kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa, jossa voi tehdä kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Seuraa päätöksentekoa

Päätöksentekoa voi seurata pöytäkirjoista ja Vantaa-kanavalta, sekä olemalla yhteydessä luottamushenkilöihin.

Tilaa alueellinen uutiskirje

Haluatko tietää mitä alueellasi tapahtuu? Tilaa alueellinen uutiskirje suoraan sähköpostiisi. Kuukausittain ilmestyvät uutiskirjeet kokoavat eri alueiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kaavoitus- ja kehittämissuunnitelmia sekä tapahtumia.


Sivun tietojen päivityspyynnöt: neuvova@vantaa.fi